วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

On Sunday May 2015


                On Sunday May 2015 Thaisong Church, Buriram, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน พฤษภาคม 2015 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย
https://www.facebook.com/ludwingfranchiseinter/
http://ludwingfranchise.blogspot.com
http://slimmingfranchise.blogspot.com
http://christianproductcenter.blogspot.com
http://cancerpreventionable.blogspot.com
https://www.facebook.com/Thaisongchurch


วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตายฟื้น เจ้าชายนิทรา ฟื้นจากความตาย ชายไทย โสด อายุ 25 ปี บ้านตะคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ตายแล้วยังฟื้นได้เดินกลับบ้านได้อย่างอัศจรรย์ ขอบคุณพระเยซูคริสต์

                             
                     สรุป ชายไทย โสด อายุ 25 ปี บ้านตะคร้อ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ หลังกลับจากไปเที่ยวงานขึ้นเขา พนมรุ้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2015(พ.ศ.2558) กลับถึงที่พักประมาณ 
สามทุ่ม(21.00น) รู้สึกไม่สบาย จึงกินยาพาราเซตามอล แล้วนอน เช้าขึ้นวันที่  5 เมษายน เพื่อนมาพบว่า หลับแบบไม่รู้สึกตัว ปลุกไม่ตื่น จึงติดต่อ โรงพยาบาล และญาติ ให้มารับไปรักษา ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เมื่อถึงโรงพยาบาล แพทย์จึงทำการตรวจให้การรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนและเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากสมองขาด Oxygen มาเป็นเวลากว่า 5 ชั่งโมงแล้ว (เซลล์สมองขาด Oxygen 4 นาที เซลล์สมองจะเริ่มตาย  ขาด Oxygen 7-10 นาที สมองไม่สามารถคืนสู่ปกติได้อีก ) อาการหนักจึงให้เข้ารับการรักษาในห้อง ICU อยู่เป็นเวลา 4 วัน (8 เมษายน) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 สาขา คือ สาขาระบบหัวใจหลอดเลือดสาขาระบบทางเดินหายใจ และ สาขาระบบสมองเส้นประสาท จึงเชิญพ่อแม่ของผู้ป่วยมาพบ แล้วแจ้งว่า “ลูกของท่าน คงไม่ฟื้น ถึงแม้ว่าฟื้นขึ้นมาก็คงเป็นเจ้าชายนิทราไปตลอด
ชีวิต”  จึงให้พ่อแม่เซ็นรับศพกลับบ้าน ไปจัดงานศพตามประเพณี  ด้วยความรักลูก ทั้งพ่อและแม่ จึงกราบขอความเมตตาจากแพทย์ พยาบาล อย่าเพิ่งให้เอาศพออกจากโรงพยาบาล คุณหมอก็ยอม แม่จึงโทรฯหาเพื่อนที่หมู่บ้าน  ขอบคุณพระเจ้า เพื่อนคนนั้นมีลูกสาว ถวายตัวรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เธอจึงแจ้ง ผู้เผยพระวจนะของพระเยซูคริสต์ นำทีมและพี่น้องคริสตจักรไธสง อธิษฐานด้วยความเชื่อ โดยให้แม่ของผู้ป่วย เอาโทรศัพท์ไปแนบที่หูของผู้ป่วย(ตายแล้ว ไม่รู้สึกตัวมา3-4วัน) อธิษฐานสั่งผูกมัดและขับวิญญาณแห่งความตายให้ออกจากผู้ป่วย แล้วอธิษฐานด้วยความเชื่อ ขอชีวิตกลับคืนให้เขา ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน หลังจากอธิษฐานจบ ผู้ป่วยมีอาการเหมือนกลืนน้ำลาย คริสตจักรไธสงอธิษฐานด้วยความเชื่อ เช่นนี้อยู่ 3 วัน ผลเป็นดังนี้
                วันแรกของการอธิษฐาน (เมษายน ) กลืนน้ำลาย
                วันที่สองของการอธิษฐาน (เมษายน ) สัมผัสที่หน้าผากระหว่างคิ้ว และฝ่าเท้า รู้สึกขยับ ตอบสนองได้
                วันที่สามของการอธิษฐาน (10 เมษายน ) เริ่มขยับกำมือได้เบาๆ หลังจากนั้นการตอบสนองดีขึ้น
เรื่อยๆ  จนถึงวันที่ 12 เมษายน คนไข้รู้สึกตัว จึงถามญาติและคุณหมอว่า "ทำไมผมจึงได้มาอยู่ที่นี่"  เมื่อรู้สึกตัวและอาการดีขึ้น แพทย์จึงให้ออกจากห้อง ICU มาอยู่ห้องผู้ป่วยปกติ รักษาตัวต่อไป จนถึง
วันที่ 17เมษายน แพทย์จึงให้กลับบ้านได้อย่างอัศจรรย์ โดยพระเยซูคริสต์ เพราะปกติแล้ว กำหนดออกจากโรงพยาบาลได้ คือ วันที่ 28 เมษายน แบบเจ้าชายนิทรากลับบ้าน  แต่โดยพระเยซูคริสต์ตายแล้วยังฟื้นได้ และเดินกลับบ้านอย่างอัศจรรย์ อาเมน
                ถ้าเป็นคุณเลือกกลับจากโรงพยาบาลไปบ้าน คุณจะเลือกแบบไหนครับ
แบบที่ 1 เหมือนวันที่ 8 เมษายน ญาติเซ็นรับศพกลับบ้าน
แบบที่ 2 เหมือนวันที่ 28 เมษายน แบบเจ้าชายนิทรากลับบ้าน แล้วนิทราไปตลอดชีวิต หรือ
แบบที่ 3 เหมือนวันที่ 17 เมษายน โดยพระเยซูคริสต์ตายแล้วยังฟื้นได้ เดินกลับบ้านอย่างอัศจรรย์ ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

https://www.facebook.com/ludwingfranchiseinter/info
http://cancerpreventionable.blogspot.com/
http://ludwingfranchise.blogspot.com/
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

On Sunday April 2015

                     On Sunday April 2015  Thaisong Church, Buriram, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน เมษายน 2015 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย
https://www.facebook.com/ludwingfranchiseinter
http://cancerpreventionable.blogspot.com/
http://ludwingfranchise.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://thaisongchurch.blogspot.com/วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

On Sunday March 2015

On Sunday March 2015

                   On Sunday March 2015 Thaisong Church, Buriram, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน มีนาคม 2015 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเด็กแห่งชาติ 2558

วันเด็กแห่งชาติ 2558
                         วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา
                     คำขวัญวันเด็ก เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
                     โดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ดังนี้ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต