วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

On Sunday March 2015

On Sunday March 2015

                   On Sunday March 2015 Thaisong Church, Buriram, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน มีนาคม 2015 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเด็กแห่งชาติ 2558

วันเด็กแห่งชาติ 2558
                         วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา
                     คำขวัญวันเด็ก เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
                     โดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ดังนี้ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคตOn Sunday January 2015

On Sunday January 2015 Thaisong Church, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน มกราคม 2015 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย
https://www.facebook.com/ludwingfranchiseinter/
http://ludwingfranchise.blogspot.com
http://slimmingfranchise.blogspot.com
http://christianproductcenter.blogspot.com
http://cancerpreventionable.blogspot.com
https://www.facebook.com/Thaisongchurch
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Peace of Christmas 2014 คริสต์มาสแห่งสันติสุข 2014

คำกล่าวเปิดงานเฉลิมฉลอง “คริสต์มาสแห่งสันติสุข” ประจำปี ค.ศ. 2014
วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2014
เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องประชุม เรือนรัถกานต์ ปั้ม ปตท. บ้านแก่นท้าว อ.พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์
------------------------
ท่านศาสนาจารย์  พี่น้องผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
  ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันเฉลิมฉลอง “คริสต์มาสแห่งสันติสุข” ประจำปี ค.ศ. 2014 ในวันนี้ ซึ่งปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเสรี  ศรีหะไตร  สนับสนุนให้จัดงาน เฉลิมฉลอง “คริสต์มาสแห่งสันติสุข” ประจำปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เกิดความรักสามัคคี  สนับสนุนให้คนมุ่งมั่นทำแต่ความดี
                   เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  ก่อนวันขึ้นปีใหม่สากล  ประมาณ 1 สัปดาห์  ในวันที่ 25 ธันวาคม  ของทุกปี  เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อคริสตชนและมนุษย์ทั้งโลกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกมนุษย์
            ทุกศาสนา จะมีศาสดา และหลักธรรมคำสอน ซึ่งล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทาง คริสตศาสนาก็เช่นกัน  จะนับถือพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์คือผู้ที่เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือคนยากจน ให้ความรักความเมตตา และเสียสละแก่ประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบุตรของพระองค์  คำสอนของพระองค์  จะสอนให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  รักและให้อภัยซึ่งกันและกัน ปรารถนาดีต่อกัน  แบ่งปันให้กันและกัน  ทำทุกอย่างด้วยความรัก อย่างยุติธรรม  มีความชื่นชมยินดีต่อกัน  สุดท้ายโลกนี้จะบังเกิดสันติสุข
 ดังนั้นประเพณีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส จึงควรเป็นสิ่งที่ชักจูงให้พวกเราประพฤติ
ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์  นั้นคือ การเป็นผู้ให้  รักซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เช่นเดียวกับกิจกรรมในวันนี้  บ่งบอกถึงความรัก  ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มเปี่ยม  ระหว่างพี่น้องผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
 ท้ายสุดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับคณะพี่น้องผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดให้มีงานในวันนี้ขึ้น และขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลอง“คริสต์มาสแห่งสันติสุข” ประจำปี ค.ศ. 2014 นี้ อย่างมีความสุข ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประธานพรแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์   และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ข้าพเจ้าขอเปิดงาน ณ บัดนี้


วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

On Sunday December 2014

On Sunday December 2014 Thaisong Church, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน ธันวาคม 2014 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย
 พระ‍เจ้าทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง 
(โดย ผู้เผยพระวจนะ ชินาดู เอเนคาว่า 6 ธันวาคม 2014)

                    (เอเฟซัส 4:6-7 THSV11) พระ‍เจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระ‍บิดาของทุก‍คน พระ‍องค์ทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง ทรงทำการผ่าน สรรพ‍สิ่งและทรงอยู่ในทุก‍คน แต่ว่าพระ‍คุณนั้นประ‌ทานแก่เราแต่‍ละ‍คนตามขนาดที่พระ‍คริสต์ประ‌ทาน 
                   (Ephesians 4:6-7 NKJV) one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ’s gift. 
                    ความหมาย คือ พระ‍เจ้าจะไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นเพราะ พระ‍เจ้าทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง เช่น กรณีโยบ มารต้องขออนุญาตพระเจ้าก่อน พระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้น (ทั้งๆที่เป็นสิ่งไม่ดีสำหรับมนุษย์ ) แต่พระเจ้าบอกว่า อย่าฆ่าโยบ มารเคลื่อนไหว โจมตี แต่พระเจ้าดูตลอดเวลา บางครั้งพระเจ้าใช้มารซาตานด้วย เพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จและมนุษย์จะมองเห็นความดี ความรักของพระเจ้า เริ่มต้นอาจไม่ดี แต่สุดท้ายจะกลายเป็นดี สำหรับลูกของพระเจ้า

                     (ลูกา 4:13 THSV11) เมื่อมารทด‍ลองทุก‍อย่างจนหมดแล้ว จึงจากพระ‍องค์ไปจน‍กว่าจะถึงโอกาสเหมาะ 

                     (Luke 4:13 NKJV) Now when the devil had ended every temptation, he departed from Him until an opportune time. 

                      เมื่อถึงเวลา มารซาตานจากไปเพราะ ครบกำหนดเวลาที่พระเจ้าอนุญาตแล้ว ถ้าไม่ไปมารเจอพระเจ้าแน่นอน
                     (1 โครินธ์ 10:13 THSV11) ไม่‍มีการทด‍ลองใดๆ เกิด‍ขึ้นกับท่าน‍ทั้ง‍หลาย นอก‍เหนือการทด‍ลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระ‍เจ้าทรงซื่อ‍สัตย์ พระ‍องค์จะไม่ทรงให้พวก‍ท่านต้องถูกทด‍ลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทด‍ลอง พระ‍องค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวก‍ท่านจะมีกำลังทนได้ 
                     (I Corinthians 10:13 NKJV) No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 
                     มารทดลอง(temptation) เพื่อทำร้าย ทำลาย คุณ
                      พระเจ้าทดสอบ(test) เพื่อให้รางวัล ถ้าสอบผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็อยู่ที่เดิม แล้วก็ต้องสอบใหม่ครับ
                     ขณะที่มารซาตานกำลังทดลอง ขณะนั้นพระเจ้าอาจทดสอบคุณด้วย 
                     ความผิดพลาดของคุณระวังจะเอาข้าวทิ้ง เอาวัชพืชมาเก็บไว้ขึ้นกับสติปัญญา ฉะนั้น จึงจำเป็นที่ต้องอธิษฐานทุกวัน เพื่อขอสติปัญญาจากพระเจ้า

การชนะมาซาตาน
                     พวก‍เขาชนะมารด้วยพระ‍โลหิตของพระ‍เมษ‌โป‌ดก และด้วยคำพยานของพวก‍เขาเอง และพวก‍เขาไม่‍ได้รักตัวกลัวตาย (วิวรณ์ 12:11 THSV11)
1.พระ‍โลหิตของพระ‍เยซูคริสต์
2.คำพยานของพวก‍เขาเอง
3.ไม่‍ได้รักตัวกลัวตาย ถ้าคุณตายแล้ว คุณจะไม่กลัวะอไร? ((1 โครินธ์ 15:30-31:) 30 และเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงต้องเผชิญกับภัยอันตรายตลอดเวลาเล่า 31ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย   ข้าพเจ้าขอยืนยัน   โดยอ้างความภูมิใจซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในท่านทั้งหลาย   โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า   ข้าพเจ้าตายทุกวัน )
                   (2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-8 THSV11) มีคนโรค‍เรื้อนสี่คนอยู่ที่ทาง‍เข้าประตูเมือง พวก‍เขาพูดกันว่า “เราจะนั่งที่‍นี่จนตายทำไมเล่า? ถ้าเราพูดว่า ‘ให้เราเข้าไปในเมือง’ การกัน‌ดารอาหารก็อยู่ในเมือง และเราก็จะตายที่‍นั่น และถ้าเรานั่งที่‍นี่เราก็ตายเหมือน‍กัน ฉะนั้นจงมาเถิด ให้เราเข้าไปในค่ายของคนซี‌เรีย ถ้าเขาไว้ชีวิตของเรา เราก็จะรอด‍ตาย ถ้าเขาฆ่าเรา ก็ได้แต่ตายเท่า‍นั้นเอง” ดัง‍นั้นพวก‍เขาจึงลุก‍ขึ้นในเวลาโพล้‍เพล้ เพื่อจะไปยังค่ายของคนซี‌เรีย แต่เมื่อเขามาถึงริมค่ายของคนซี‌เรียแล้ว ดู‍สิ ไม่‍มีใครที่‍นั่นสักคน เพราะองค์‍เจ้า‍นาย ได้ทรงทำให้กอง‍ทัพของคนซี‌เรียได้‍ยินเสียงรถ‍รบ เสียงม้า และเสียงกอง‍ทัพใหญ่ เขาจึงพูดกันว่า “ดู‍สิ พระ‍ราชาแห่งอิสรา‌เอลได้จ้างบรร‌ดาพระ‍ราชาแห่งคนฮิต‌ไทต์ และบรร‌ดาพระ‍ราชาแห่งอียิปต์มารบกับเราแล้ว” เขาจึงลุก‍ขึ้นหนีไปในเวลาโพล้‍เพล้ และทิ้งเต็นท์ ม้า และลาของเขา ทิ้งค่ายไว้อย่างนั้นเอง และหนีเอาชีวิต‍รอด เมื่อคนโรค‍เรื้อนเหล่า‍นี้มาถึงริมค่าย เขาก็เข้าไปในเต็นท์หนึ่ง กินและดื่ม และขนเงิน ทอง‍คำ และเสื้อ‍ผ้าจากที่นั่นเอาไปซ่อนไว้ แล้วเขาก็กลับ‍มาเข้าไปในอีกเต็นท์หนึ่ง ขนเอาข้าว‍ของออกไปจากที่‍นั่นด้วยเอาไปซ่อนไว้ 
                   พระ‍องค์ทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง ก็จริงแต่คุณต้องทำตามกติกา(หลักการ) ของพระเจ้า
1.อธิษฐาน นมัสการ สรรเสริญ อ่านพระวจนะ ทุกวัน 
2.ถวายถ้าอยากรวย
3.
                  บางอย่างเกิดเพราะพระเจ้าอนุญาต บางอย่างคุณอนุญาตเองแบบนี้พระเจ้าจะไม่ปกป้องคุณ

พระเจ้าทรงทำการผ่าน สรรพ‍สิ่ง (ปัญหาของคุณ พระเจ้ากำลังทำการผ่านปัญหานั้น)
                   (เอเฟซัส 1:11 THSV11) และในพระ‍คริสต์ นั้น เราก็ได้รับการทรงเลือกด้วย คือถูกกำ‌หนดไว้ล่วง‍หน้าตามพระเจตนา‌รมณ์ของพระ‍เจ้าผู้ทรงทำกิจทุก‍อย่างตามพระ‍ดำ‌ริแห่งพระ‍ทัยของพระ‍องค์ 
เช่น กรณีของโยเซฟถูกพี่ๆ ขาย 
                    ทุกคนหนีไม่พ้นยูดาส ที่จะทำให้คุณเป็นใหญ่ คุณไม่ต้องฆ่ายูดาสเพราะเดี๋ยวยูดาสจะฆ่าตัวเอง ไม่ต้องตกใจ เมื่อเจอความยากลำบาก ความยากลำบากจะช่วยให้คุณเป็นใหญ่ครับ
                    แต่ว่าพระ‍คุณนั้นประ‌ทานแก่เราแต่‍ละ‍คนตามขนาดที่พระ‍คริสต์ประ‌ทาน 
สิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำ พระเจ้าจะมีพระคุณสำหรับคุณในสิ่งนั้น เป็นพระคุณของพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น หรืองานนั้น
                  (สดุดี 84:11 THSV11) เพราะพระ‍ยาห์‌เวห์พระ‍เจ้าทรงเป็นดวง‍ตะ‌วันและเป็นโล่ พระ‍ยาห์‌เวห์ประ‌ทานความโปรด‍ปรานและเกียรติ พระ‍องค์มิ‍ได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้ จากบรร‌ดาผู้ที่ดำ‌เนินในความซื่อ‍สัตย์