วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

บทเรียนจากกษัตริย์ดาวิด

                       กษัตริย์ดาวิด[1] หรือ พระเจ้าเดวิด (1037 - 967 ก่อนคริสต์ศักราช; ปกครองราชอาณาจักรยูดาห์และราชอาณาจักรอิสราเอล 1005 - 967 ก่อนคริสต์ศักราช)
                       ดาวิดเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองของราชอาณาจักรอิสราเอล กล่าวกันว่ามีคุณธรรมและเป็นนักการทหารที่มีความสามารถ เป็นนักดนตรี กวี (เชื่อกันว่าเป็นผู้เขียนเพลงสดุดี (Psalms) หลายเพลง) ชีวิตของกษัตริย์เดวิดที่บันทึกไว้ใน หนังสือซามูเอล| เล่มที่ 1 ในพันธสัญญาเดิมตั้งแต่บทที่ 16 เป็นต้นไปและหนังสือพงศาวดาร เป็นบุคคลสำคัญใน ศาสนาอับราฮัม

ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้าง? จากการชม...

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

กฎหมาย, กฎเกณฑ์, บัญญัติ, คำบัญชา, ธรรมเนียม

กฎหมาย
ปฐก. 47:26 โยเซฟตั้งเป็นกฎหมายในแผ่นดินอียิปต์จนทุกวันนี้ว่า ให้ฟาโรห์ได้ส่วนหนึ่งในห้าส่วน เว้นแต่ที่ดินของปุโรหิตเท่านั้นที่ไม่ตกเป็นของฟาโรห์
อพย. 15:25 โมเสสก็ร้องทูลพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์จึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง เมื่อท่านโยนมันลงน้ำ น้ำก็จืด ณ ที่นั้น พระองค์ประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้ อีกทั้งทรงลองใจพวกเขา
อพย. 16:28 พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “พวกเจ้าจะขัดขืนบัญญัติและกฎหมายของเรานานสักเท่าไร
อพย. 21:1 “ต่อไปนี้เป็นกฎหมายซึ่งเจ้าต้องประกาศให้เขาทั้งหลายทราบไว้
อพย. 24:3 โมเสสจึงนำพระวจนะทั้งสิ้นของพระยาห์เวห์และกฎหมายทั้งสิ้นมาชี้แจงให้ประชาชนทราบ ประชาชนทั้งหมดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “พระวจนะทั้งสิ้นซึ่งพระยาห์เวห์ตรัสไว้นั้น เราจะทำตาม”
ลนต. 18:4 เจ้าทั้งหลายจงทำตามกฎหมายของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและประพฤติตาม เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า
ลนต. 18:5 เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงต้องรักษากฎเกณฑ์ของเรา และกฎหมายของเรา ผู้ที่ทำตามจึงจะมีชีวิตอยู่ เราคือยาห์เวห์
ลนต. 18:26 แต่เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเรา และห้ามทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ ไม่ว่าเป็นชาวเมืองหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า
ลนต. 19:37 ฉะนั้น จงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราและกฎหมายของเราทั้งสิ้น และทำตามเรา เราคือยาห์เวห์”
ลนต. 20:22 “เพราะฉะนั้นเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเราและกฎหมายทั้งสิ้นของเรา และทำตาม เพื่อว่าแผ่นดินซึ่งเรานำเจ้าให้เข้าไปอยู่นั้นจะไม่สำรอกเจ้าออกเสีย
ลนต. 24:22 จงมีกฎหมายอย่างเดียวกันสำหรับคนต่างด้าว และสำหรับคนท้องถิ่น เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า”
ลนต. 25:18 “เพราะฉะนั้นเจ้าจงทำตามกฎเกณฑ์ของเรา และจงรักษากฎหมายของเรา และจงปฏิบัติตามทุกอย่าง เพื่อเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอย่างปลอดภัย
ลนต. 26:15 ถ้าเจ้าเบื่อหน่ายกฎเกณฑ์ของเราและใจของเจ้าเกลียดชังกฎหมายของเรา จึงไม่ทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเรา แต่ทำลายพันธสัญญาของเรา
ลนต. 26:43 แต่พวกเขายังต้องทิ้งแผ่นดินนั้นไว้ และแผ่นดินจะได้โอกาสมีสะบาโตในช่วงที่ถูกทิ้งร้าง เขาทั้งหลายจะยอมรับโทษที่ได้ทำผิด ด้วยเรื่องเบื่อหน่ายกฎหมายของเรา และจิตใจของพวกเขาเกลียดชังกฎเกณฑ์ของเรา
ลนต. 26:46 สิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายและธรรมบัญญัติ ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงทำไว้ระหว่างพระองค์กับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนายโดยโมเสส
ฉบับน่าสนใจเป็นพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 29 สิงหาคม 2014 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.แคนดง

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียนเทพรังสรรค์ -2014-08-29 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

วิทยาลัยเทคโนโลยี่และบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง -2014-08-29 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม -2014-08-29 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนพุทไธสงพิทยาคม -2014-08-29 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนแคนดง -2014-08-29 อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ Thailand

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 28 สิงหาคม 2014

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014

https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียนบ้านสระบัว -2014-08-28 อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง -2014-08-28 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ Thailand

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง -2014-08-28 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ Thailand
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม -2014-08-28 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ Thailand

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 27 สิงหาคม 2014 อ.นาโพธิ์

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/


โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์-2014-08-27 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนฤาษีสถิต-2014-08-27 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง-2014-08-27 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม-2014-08-27 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 26 สิงหาคม 2014 อ.พุทไธสง

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailandโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านบุ่งเบา-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand


โรงเรียนบ้านหายโศก-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand