วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 29 สิงหาคม 2014 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.แคนดง

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียน -2014-08-28 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 28 สิงหาคม 2014

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014

https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียน -2014-08-28 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 27 สิงหาคม 2014 อ.นาโพธิ์

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/


โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์-2014-08-27 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนฤาษีสถิต-2014-08-27 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 26 สิงหาคม 2014 อ.พุทไธสง

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailandโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านบุ่งเบา-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand


โรงเรียนบ้านหายโศก-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระเจ้าเป็นความรัก

           พระเจ้าเป็นความรัก (จริงๆ) อย่างอัศจรรย์ 2014 08 10 Thaisong Church คจ ไธสง จ บุรีรัมย์
 โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 10 สิงหาาคม 2014 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)

ความรัก 1คร. 13:4-8 ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไป แม้การพูดภาษาแปลกๆ ก็จะเลิกพูดกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไป
1คร. 13:13 และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้
1ยอห์น4:7 ท่าน​ที่รัก​ทั้งหลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระเจ้า และ​ทุกคน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระเจ้า และ​รู้จัก​พระเจ้า 
8ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้จัก​พระ​ความ​เจ้า เพราะว่า​พระเจ้า​ทรง​เป็นความรัก 


วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด กรกฎาคม

              ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด ฝ่ายวิญญาณ จากพระเจ้า โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2014 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)