วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ค่ายครอบครัว คริสเตียน เขต 8 (อิสานใต้)

คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์แห่งประเทศไทย โดยสตรีคริสเตียนเขต 8 (อิสานใต้)  ซึ่งประกอบด้วย คริสตจักรจำนวน 14 แห่ง จาก 5 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ มหาสารคาม และบุรีรัมย์  ได้จัดสัมมนา "ค่ายครอบครัว คริสเตียน" ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ 15-17 ตุลาคม 2013 เพื่อฟื้นฟู รับการเจิม รับการหนุนใจ ในการสร้างเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นครอบครัว ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 400 คน
 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น