วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประวัติคริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประวัติคริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
                ศาสนาจารย์สำรวย   สิมศิริวัฒน์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองบุรีรัมย์ ได้ส่ง ศาสนาจารย์อนิรุทธิ์   แพไธสง และ อาจารย์มนัสเส   แพไธสง (ภรรยา) มาบุกเบิกคริสตจักรไธสง (คจ.ลูก) ที่
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 65 กิโลเมตร เวลานั้นมีผู้เชื่อจากอำเภอพุทไธสงที่มาร่วมนมัสการที่คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์  6 คน
                ในวันที่ 6 มีนาคม 1996 คริสตจักรไธสงจึงก่อตั้งขึ้นจากสมาชิก 6 คน กับครอบครัวศิษยาภิบาลรวมเป็น 8 คน ด้วยนิมิตที่พระเจ้าให้คริสตจักรไธสงที่จะประกาศในระยะทางรัศมี 60 กิโลเมตรรอบอำเภอพุทไธสง ซึ่งมีประชากรร่วมแสนคน

เริ่มต้น 6 คน ร่วมมือร่วมจิตใจ และร่วมวิญญาน กับพระเยซูคริสตเจ้า  ที่เช่าห้องนมัสการ
มุ่งสู่ การมีพี่น้อง 20 คน
จากการมีพี่น้อง 20 คน เพื่อร่วมกัน ซื้อที่ดินมากกว่า 3 งาน(เกือบ 1 ไร่) และ สร้างคริสตจักรกับ
พระเยซูคริสตเจ้า เพื่อมีพี่น้องจำนวน 200 คน


เมื่อ เมษายน 2013  จากการมีพี่น้อง 200 คน ร่วมมือ ร่วมจิตใจ, ร่วมวิญญาน กับพระเยซูคริสตเจ้า
พระองค์ยืนยันให้เราเติบโตขึ้นอีก ด้วยการให้มีพี่น้องร่วมถวายที่ดิน 7 ไร่ เพื่อสร้าง คริสตจักร
กับพระเยซูคริสตเจ้า
เพื่อมีพี่น้องจำนวน....................คน ตามการทรงนำของพระวิญญานบริสุทธิ

คริสตจักรหลังใหม่


แผนที่

ดู Thaisong Church (คริสตจักรไธสง) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น