ประชุม สัมมนา ประกาศ

ประชุม อบรม สัมมนา ประกาศ ต่างๆ
เต้นโลด นมัสการสรรเสริญพระเจ้า
 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)




   26. เฉลิมฉลอง “คริสต์มาสแห่งสันติสุข” ประจำปี ค.ศ. 2014 (Peace of Christmas 2014) วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ณ ห้องประชุม เรือนรัถกานต์ ปั้ม ปตท. บ้านแก่นท้าว อ.พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์
   25. ประกาศที่ อ.นาโพธิ์ และ คริสตจักร ไธสง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า มีคนต้อนรับพระเยซูคริสต์, ขายืดออกให้เท่ากัน, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ได้รับการรักษา
   24.ค่ายครอบครัว คริสเตียน เขต 8 วันที่ 27-29 ตุลาคม 2014 ณ สถานอบรมคริสเตียน แป๊บติส พัทยา Family Camp 2014 Christian section 8
   23.ของประทานฝ่ายวิญญาณ-2014-10-03-05 โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 22.ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" ; วันที่ 26 สิงหาคม 2014, วันที่ 27 สิงหาคม 2014, วันที่ 28 สิงหาคม 2014 และ วันที่ 29 สิงหาคม 2014 

  21. พระเจ้าเป็นความรัก อย่างอัศจรรย์ 2014 08 10 Thaisong Church คจ ไธสง จ บุรีรัมย์
 โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 10 สิงหาาคม 2014 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)

  20.ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด ฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2014
(ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)


 19.ของประทานฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2014
(ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)
 18.เทศนา อาจารย์ น.พ. วรุณ เลาหประสิทธิ์,  Pastor Varun Laohaprasit,MD
 17.ของประทานฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2014
 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ) 
 16.ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ศาสนิกสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ พฤษภาคม 2014 ณ คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์, วัดสายประคำศักด์สิทธิ์พระแม่มารีย์, มัสยิด, วัดกลาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
   15. การอธิษฐานอดอาหาร และ การเลือกคู่ครองที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้า
   14. สัมมนา เรื่อง การวางมือรักษาโรค  ด้วยฤทธิเดชของพระเจ้า โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2014 (บทความที่นี่) โปรดรอสักครู่
   13. ครบรอบ 18 ปี คริสตจักร ไธสง 
   12. Valentine's Day
 11. การจัดงานวันเด็ก-12-01-2014 สำหรับ ปี คศ.2014 คริสตจักรไธสง จัดงานวันเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 12-มกราคม-2014 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด พระเจ้าอวยพระพร ครับ)
 10.คริสต์มาสแห่งสันติสุข2013 ห้องประชุม เรือนรัถกานต์ ปั้ม ปตท. (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด พระเจ้าอวยพระพร ครับ)
9.คริสต์มาสแห่งสันติสุข2013วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทย  (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด พระเจ้าอวยพระพร ครับ)
8.คริสต์มาสแห่งสันติสุข2013โรงเรียนบ้านเพียแก้ว (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด พระเจ้าอวยพระพร ครับ)
7.ทำไมต้องนมัสการพระเจ้า? โดย Evangelist IMO MARTIN in Thailand
   6.Evangelist IMO MARTIN  Preaching at Payackaphumpisai Church,  Mahasarakharm,Thailand-2013-11-23 and Evangelist IMO MARTIN  Preaching at Thaisong Church,  Buriram,Thailand-2013-11-24
5. สัมมนา เรื่อง ความชื่นชมยินดี นำชีวีสู่ชัยชนะ โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2013 (บทความที่นี่) โปรดรอสักครู่
(ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)
4.บัพติศมา 2013 คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์, พยัคฆภูมิสัย และ คจ.ไธสง (27 ตุลาคม 2013)
3.คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์แห่งประเทศไทย โดยสตรีคริสเตียนเขต 8 (อิสานใต้)  ซึ่งประกอบด้วย คริสตจักรจำนวน 14 แห่ง จาก 5 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ มหาสารคาม และบุรีรัมย์  ได้จัดสัมมนา "ค่ายครอบครัว คริสเตียน" ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ 15-17 ตุลาคม 2013 เพื่อฟื้นฟู รับการเจิม รับการหนุนใจ ในการสร้างเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นครอบครัว ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 400 คน
 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)
2. สัมมนา เรื่อง การเจริญรุ่งเรือง ด้านการเงิน โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 20-22 กันยายน 2013 (บทความที่นี่) โปรดรอสักครู่
1.สัมมนา เรื่อง การปลดปล่อย โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 2-4 สิงหาคม 2013 (บทความที่นี่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น