วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

การอธิษฐานอดอาหาร

                 การอธิษฐานอดอาหาร เป็นการนำตัวเองเข้าสู่การเชื่อฟังอย่างสูงสุด เป็นการจัดระเบียบวินัยชีวิต ซึ่งจะทำให้จิตใจมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมตัวเอง เพราะในวาระดังกล่าวนี้ ผู้อุทิศตัวอธิษฐานต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ทั้งในเรื่องของอาหาร ความต้องการ และความสะดวกสบาย ทั้งนี้เพื่อจะได้สงวนเวลาไว้เพื่อจะได้แสวงหาพระพักตร์พระเจ้าอย่างเต็มที่ โดยไม่มีสิ่งใดมารบกวน หรือ เสียเวลากับสิ่งใดๆ มากเกินไปนั่นเอง
                 การอธิษฐานอดอาหาร แม้จะไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษใดๆ แต่ก็เป็นประตูที่นำเราไปสู่ขุมพลังที่ยงิ่ ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ตัวเรา และสถานการณ์รอบด้านได้อย่างมหัศจรรย์ ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ ( อิสยาห์ 58:6-12 ) และนั่นคือการอธิษฐานที่พระเจ้าทรงต้องการจากชีวิตคุณ
                วิธีการอธิษฐานอดอาหาร
                              ในพระคัมภีร์มีการอธิษฐานอดอาหารที่หลากหลายรูปแบบ ท่านสามารถที่จะอดแบบไหนและอย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับการทรงนำของพระวิญญาณ ตามกำลัง และความพร้อมของร่างกาย ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ท่านสามารถเลือกได้....
                 1. อดอาหารทุกอย่าง หมายถึง อดทุกชนิด ไม่กินดื่มอะไรเลย แบบเดียวกับ เอสรา และ เอสเธอร์ (อสร.8:21,10:6 อสธ.4:16 ) การอดแบบนี้อย่าให้เกิน 3 วัน ถ้าเกินต้องดื่มน้ำ…
                 2. การอดอาหารอย่างดาเนียล หมายถึง งดทานเนื้อสัตว์ และอาหารจานโปรด รับประทานแต่ผักผลไม้ หรือ น้ำผลไม้ (ในปริมาณที่น้อย) และน้ำดื่มเปล่าทีสะอาด ( ดูตัวอย่างใน ดนอ.1:12 ) เมื่อคุณเลือกแบบนี้ ให้ระวังและหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ที่เป็นกรด เช่นน้ำส้ม น้ำองุ่น รวมทั้งน้ำตาลด้วย
                 3. อดอาหารแบบพระเยซู หมายถึง งดอาหารทั้งหมด ดื่มแต่น้ำเปล่า ถ้าหากอดต่อเนื่องหลายวัน ให้ใช้น้ำผึ้ง 1 ช้อนชาหยดลงไปผสมน้ำดื่มบ้าง หรือ ดื่มน้ำชาที่ทำจากสมุนไพรด้วยก็ได้ แต่ไม่ควรดื่มสิ่งที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ
                 4. อดอาหารแบบทางเลือก หมายถึง อดทุกมื้อ ดื่มแต่น้ำ ในบางช่วงของวัน เช่น ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน หรือ จะอดบางมื้อเท่านั้น เช่น งดเว้นที่จะรับประทานอาหารบางมื้อในแต่ละวัน เช่นมื้อเช้า มื้อเที่ยง หรือ มื้อเย็น เป็นต้น
                 5. อดอาหารแบบกลุ่มหรือมีแนวร่วม การอดอาหารแบบเป็นหมู่คณะ จะทำให้สำเร็จและสัมฤทธ์ิผลได้ง่ายกว่าอธิษฐานถืออดเพียงลำพัง ดังที่เคยมีใน (2พศด.20 / ดนอ.10:2-3) ดังนั้น ให้ทำความตกลงกับคนใน “ครอบครัว” โดยชักชวนให้อธิษฐานร่วมกัน (แบบหนึ่งแบบใดก็ได้) ตามการทรงนำตามกำลัง และความตั้งใจ หรือ กับ “เพื่อนร่วมงาน” โดยใช้เวลาพักเที่ยง หรือ “กลุ่มเซลล์” โดยตกลงกันที่จะอธิษฐานร่วมกันอย่างเจาะจง หรือ “เพื่อนสนิท” โดยใช้โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสาร นัดหมายกันที่จะอธิษฐานร่วมกันตามแบบที่ชอบ และทำเป็นประจำ

เรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้า มี 3 ประเด็น ตามที่ผู้เผยพระวจนะ แนะนำ
1. เป็นน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ 
2. เป็นน้ำพระทัยที่ไม่สมบูรณ์  (แต่ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนชื่อ)
3.ไม่ใช่น้ำพระทัย
                          ทุกช่วงของการดำเนินชีวิตมนุษย์เรา จะมีการต่อสู้เสมอ และการต่อสู้ที่หนักที่สุดคือการต่อสู้กับการที่ไม่ได้เลือกตามน้ำพระทัยพระเจ้า (เลือกตามอารมณ์ ความรู้สึกและ ความต้องการหรือเนื้อหนังตนเอง) 
                          พระเจ้าไม่บังคับมนุษย์ (พระเจ้าบอก(ซึ่งสมบูรณ์ในตัว)-มนุษย์เลือก-แล้วรับผลของการเลือก) ถ้าพระเจ้าบังคับมนุษย์ อาดัมและเอวา จะไม่ได้ทำบาป มนุษย์เลือกเอง ว่าจะเลือกเชื่อฟัง(เลือกตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ) หรือไม่ อย่างอิสระ แต่ทุกอย่างที่เลือกจะมีผลของการเลือกตามมาเสมอ ทุกคนไม่ว่าใครก็ตาม

(กาลาเทีย 5:1 THSV11) เพื่อ​เสรี‍ภาพ​นั้น​เอง​พระ‍คริสต์​จึง​ได้​ทรง​ให้​เรา​เป็น​ไท เพราะ‍ฉะนั้น จง​ตั้ง‍มั่น และ​อย่า​เข้า​เทียม‍แอก​ของ​การ​เป็น​ทาส​อีก​เลย
(โค‌โล‌สี 2:14, 15 TH1971) พระ‍องค์​ทรง‍ฉีก​กรม‍ธรรม์​ซึ่ง​ได้​ผูก‍มัด​เรา​ด้วย​บัญ‌ญัติ​ต่างๆ ซึ่ง​ขัด‍ขวาง​เรา และ​ได้​ทรง​หยิบ​เอา​ไป​เสีย​ให้​พ้น​โดย​ทรง​ตรึง​ไว้​ที่​กาง‌เขน พระ‍องค์​ทรง‍ปลด​เทพ‍ผู้‍ครอง​และ​ศักดิ‌เทพ​เสีย พระ‍องค์​ได้​ทรง​ประ‌จาน​เขา และ​ชนะ​เขา​โดย​กาง‌เขน​นั้น
(ยอห์น 5:24 THSV11) เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก‍ท่าน​ว่า ถ้า​ใคร​ฟัง​คำ​ของ​เรา​และ​วาง‍ใจ​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา คน‍นั้น​ก็​มี​ชีวิต​นิ‌รันดร์​และ​ไม่​ถูก​พิพาก‌ษา แต่​ผ่าน​พ้น​ความ​ตาย​ไป​สู่​ชีวิต​แล้ว
(เยเรมีย์ 29:11 THSV11) พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​ว่า ‘เพราะ​เรา​รู้​แผน‍งาน​ที่​เรา​มี​ไว้​สำหรับ​พวก‍เจ้า เป็น​แผน‍งาน​เพื่อ​สวัสดิ‌ภาพ ไม่‍ใช่​เพื่อ​ทำ‍ร้าย​เจ้า เพื่อ​จะ​ให้​อนา‌คต​และ​ความ​หวัง​แก่​เจ้า
(ยอห์น 14:6 THSV11) พระ‍เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่‍มี​ใคร​มา​ถึง​พระ‍บิดา​ได้​นอก‍จาก​จะ​มา​ทาง​เรา
(สดุดี 55:22 THSV11) จง​มอบ​ภาระ​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ‍ยาห์‌เวห์ และ​พระ‍องค์​จะ​ทรง​ค้ำ‍จุน​ท่าน พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​ยอม​ให้ คน​ชอบ‍ธรรม​คลอน‍แคลน​เลย
(กาลาเทีย 6:9 THSV11) อย่า​ให้​เรา​เมื่อย‍ล้า​ใน​การ​ทำ‍ดี เพราะ‍ว่า​ถ้า​เรา​ไม่​ท้อ‍ใจ​แล้ว เรา​ก็​จะ​เก็บ‍เกี่ยว​ใน​เวลา​อัน​สม‍ควร
(ยอห์น 3:16, 18 THSV11) พระ‍เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง‍นี้ คือ​ได้​ประ‌ทาน​พระ‍บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ‍องค์ เพื่อ​ทุก‍คน​ที่​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิ‌รันดร์

คน​ที่​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍บุตร​จะ​ไม่​ถูก​พิพาก‌ษา ส่วน​คน​ที่​ไม่‍ได้​วาง‍ใจ​ก็​ถูก​พิพาก‌ษา​อยู่​แล้ว เพราะ​เขา​ไม่‍ได้​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍นาม​พระ‍บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ‍เจ้า
(ยอห์น 10:10 THSV11) ขโมย​นั้น​ย่อม​มา​เพื่อ​จะ​ลัก ฆ่า และ​ทำ‍ลาย เรา​มา​เพื่อ​พวก‍เขา​จะ​ได้​ชีวิต​และ​จะ​ได้​อย่าง​ครบ‍บริ‌บูรณ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น