วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ศาสนิกสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์

                         ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ศาสนิกสัมพันธ์ จ.บุรีรัมย์ พฤษภาคม 2014 ณ คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์, วัดสายประคำศักด์สิทธิ์พระแม่มารีย์, มัสยิด, วัดกลาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น