วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ ในประเทศไทย ประชุม ปี 2015

คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ ในประเทศไทย ประชุม ปี 2015
วันที่ 13-15 มกราคม 2015
ณ คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
--------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น