วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

On Sunday June 2015

                   On Sunday June 2015 Thaisong Church, Buriram, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน มิถุนายน 2015 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย
https://www.facebook.com/yod.sonofgai/media_set?set=a.1574331509501826.1073741840.100007749752380&type=3
https://www.facebook.com/ludwingfranchiseinter
http://cancerpreventionable.blogspot.com/
http://ludwingfranchise.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://thaisongchurch.blogspot.com/กุญแจดอกเดียวที่สามารถเปิดประตูแห่งพระพรนานาประการ จากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ คือ ความถ่อมใจ 

สดด. 69:32 ขอ​ให้​บรรดา​ผู้​ถ่อม​ใจ​เห็น​และ​ยินดี ท่าน​ผู้​เสาะ​พระ​เจ้า ขอ​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​ฟื้น​ชื่น​ขึ้น
สภษ. 15:33 ความ​ยำเกรง​พระ​เจ้า​เป็น​การ​สอน​ให้​เกิด​ปัญญา และ​ความ​ถ่อม​ใจ​เดิน​อยู่​ข้างหน้า​เกียรติ​
สภษ. 18:12 ใจ​ของ​คน​ก็​จองหอง​ก่อน​ถึง​การ​ถูก​ทำลาย แต่​ความ​ถ่อม​ใจ​เดิน​อยู่​หน้า​เกียรติ
สภษ. 22:4 บำเหน็จ​ของ​ความ​ถ่อม​ใจ​และ​ความ​ยำเกรง​พระ​เจ้า คือ​ความ​มั่ง​คั่ง​เกียรติ​และ​ชีวิต
มคา. 6:8 มนุษย์​เอ๋ย ​พระ​องค์​ทรง​สำแดง​แก่​เจ้า​แล้ว​ว่า​อะไร​ดี และ​พระ​เจ้า​ทรง​มี​พระ​ประสงค์​อะไร​จาก​เจ้า นอก​จาก​ให้​กระทำ​ความ​ยุติธรรม​และ​รัก​สัจ​กรุณา และ​ดำเนิน​ชีวิต​ด้วย​ความ​ถ่อม​ใจ​ไป​กับ​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า
ยก. 4:10 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ถ่อม​ใจ​ลง​ต่อ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​ชู​ท่าน​ขึ้น​
1ปต. 5:5 ​ใน​ทำนอง​เดียว​กัน​ท่าน​ที่​อ่อน​อาวุโส ​ก็​จง​เชื่อ​ฟัง​คำ​ของ​พวก​ผู้ใหญ่ อัน​ที่​จริง​ให้​ท่าน​ทุก​คน​มี​ความ​ถ่อม​ใจ​ใน​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​กัน​และ​กัน ด้วย​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ปฏิปักษ์​กับ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ถือ​ตัว​จองหอง แต่​พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​คุณ​แก่​คน​ที่​อ่อน​น้อม​ถ่อม​ตน ​
1ปต. 5:6 เหตุ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ถ่อม​ใจ​ลง​ภายใต้​พระ​หัตถ์​อัน​ทรง​ฤทธิ์​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​ว่า​พระ​องค์​จะ​ได้​ทรง​ยก​ท่าน​ขึ้น​เมื่อ​ถึง​เวลา​อัน​ควร
สดด. 25:9 ​พระ​องค์​ทรง​นำ​คน​ใจ​ถ่อม​ไป​ใน​สิ่ง​ที่​ถูก และ​ทรง​สอน​มรรคา​ของ​พระ​องค์​แก่​คน​ใจ​ถ่อม
สดด. 149:4 เพราะ​พระ​เจ้า​ทรง​ปรีดี​ใน​ประชากร​ของ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​ประดับ​ชัย​ให้แก่​คน​ใจ​ถ่อม
สภษ. 3:34 ​พระ​องค์​ทรง​เยาะ​เย้ย​คน​ที่​มัก​เยาะ​เย้ย แต่​พระ​องค์​ทรง​สำแดง​พระ​คุณ​แก่​คน​ใจ​ถ่อม
สภษ. 11:2 เมื่อ​ความ​เย่อหยิ่ง​มาถึง ความ​หยาม​น้ำหน้า​ก็​มา​ด้วย แต่​ปัญญา​อยู่​กับ​คน​ใจ​ถ่อม
สภษ. 16:19 ที่​จะ​เป็น​คน​มี​ใจ​ถ่อม​อยู่​กับ​คน​ยากจน ​ก็​ดีกว่า​แบ่ง​ของ​ริบ​มา​ได้​กับ​คน​เย่อหยิ่ง
ศฟย. 2:3 ทุก​คน​ที่​ใจ​ถ่อม​ใน​แผ่นดิน​นี้ คือ​ผู้​ที่​กระทำ​ตาม​พระ​บัญชา​ของ​พระ​องค์ จง​แสวงหา​พระ​เจ้า จง​แสวงหา​ความ​ชอบธรรม แสวงหา​ความ​ถ่อม​ใจ ชะรอย​เจ้า​จะ​ได้รับ​การ​กำบัง ​ใน​วัน​แห่ง​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า
อฟ. 4:2 คือ​จง​มี​ใจ​ถ่อม​ลง​ทุก​อย่าง และ​ใจ​อ่อน​สุภาพ​อดทน​นาน และ​อด​กลั้น​ต่อ​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก
ฟป. 2:3 อย่า​ทำ​สิ่ง​ใด​ใน​ทาง​ชิง​ดี​กัน​หรือ​ถือ​ดี แต่​จง​มี​ใจ​ถ่อม​ถือ​ว่า​คน​อื่น​ดีกว่า​ตัว​
คส. 3:12 เหตุ​ฉะนั้น​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​พวก​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​เลือก​ไว้ เป็น​พวก​ที่​บริสุทธิ์​และ​เป็น​พวก​ที่​ทรง​รัก จง​สวม​ใจ​เมตตา ใจ​ปรานี ใจ​ถ่อม ใจ​อ่อน​สุภาพ ใจ​อดทน​ไว้​นาน​
ยน. 14:15 “ถ้า​พวก​ท่าน​รัก​เรา ท่าน​ก็​จะ​ประ​พฤติ​ตาม​บัญ​ญัติ​ของ​เราไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น