วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผู้เผยพระวจนะ Ian Cowie-2015-November-07-08 Thaisong Church Buriram Thailand. วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2015 ณ . คจ.ไธสง บุรีรัมย์

                 ผู้เผยพระวจนะ Ian Cowie-2015-November-07-08 Thaisong Church Buriram Thailand. ผู้เผยพระวจนะ Ian Cowie เผยพระวจนะ วันที่  7-8  พฤศจิกายน   2015 ณ .  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น