วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

On Sunday January 2016

On Sunday January 2016  Thaisong Church, Buriram, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน  มกราคม  2016 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย
https://shop.line.me/app/shop/end?shopId=149932
http://www.ludwingbestfranchise.com/
https://shop.line.me/app/shop/end?shopId=152526
https://www.facebook.com/thaisongchurch
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://zionitbusiness.blogspot.com
http://fashionsandbaby.blogspot.com
http://top1000products.blogspot.com
http://consumerhomeappliances.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ludwingfranchiseinter
http://cancerpreventionable.blogspot.com/
http://ludwingfranchise.blogspot.com/
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://thaisongchurch.blogspot.com/


น้ำพระทัยพระเจ้า, คู่ครอง, การเลือกคู่ครอง, คู่สมรส, คู่พระพร, คู่อุปถัมภ์
เรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้า มี 3 ประเด็น ตามที่ผู้เผยพระวจนะ แนะนำ
1.เป็นน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ 
2. เป็นน้ำพระทัยที่ไม่สมบูรณ์  (แต่ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนชื่อ)
3.ไม่ใช่น้ำพระทัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น