วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

G12-พลิกอิสาณ

G12-พลิกอิสาณ
คริสตจักรในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหนึ่ง รับนิมิตร G12
G12-พลิกอิสาณ-1
G12-พลิกอิสาณ-2
G12-พลิกอิสาณ-3
G12-พลิกอิสาณ-4
G12-พลิกอิสาณ-5
G12-พลิกอิสาณ-6
G12-พลิกอิสาณ-7
G12-พลิกอิสาณ-8
G12-พลิกอิสาณ-9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น