วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

คริสต์มาสแห่งสันติสุข2013วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทย

                   คริสตจักรไธสง ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมจัดการเฉลิมฉลองและประกาศ คริสต์มาสแห่งสันติสุข ขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ห้องประชุม วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทย อ.พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ โดย จัดการแสดงเฉลิมฉลองอย่างรื่นเริง มีความสุข เปี่ยมด้วยสันติสุขและความรัก จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา มอบของขวัญ รางวัลมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมเฉลิมฉลอง ประมาณ 370 คน ประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และอื่นๆ  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น