วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

คริสต์มาสแห่งสันติสุข2013

                   ด้วยวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลก ได้จัดการเฉลิมฉลอง วันคริสต์มาส อย่างใหญ่ยิ่ง รื่นเริงและมีความสุข อันเนื่องมาจาก องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของมนุษย์ทุกคน ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ เพื่อเป็นของขวัญที่มหัศจรรย์ อันล้ำค่าหาที่เปรียบมิได้ในชีวิตมนุษย์เราทุกคน ในกาลนี้ คริสตจักรไธสง ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดการเฉลิมฉลองและประกาศ คริสต์มาสแห่งสันติสุข ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2013 โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องประชุม เรือนรัถกานต์ ปั้ม ปตท. บ้านแก่นท้าว อ.พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์  โดย จัดการแสดงเฉลิมฉลองอย่างรื่นเริง มีความสุข เปี่ยมด้วยสันติสุขและความรัก จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พร้อมด้วยรับประทานอาหารโต๊ะจีน และมอบของขวัญ รางวัลมากมาย โดยจะมีผู้เข้าร่วมเฉลิมฉลอง ประมาณ 700 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากทั้งภาครัฐ, เอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม เฉลิมฉลอง คริสต์มาสแห่งสันติสุข ประจำปีนี้ อันเป็นวันสำคัญยิ่ง ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคคลสำคัญดังกล่าว
                   จึงเรียนขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน และร่วมเฉลิมฉลอง คริสต์มาสแห่งสันติสุขประจำปีมา ณ โอกาสนี้ และ ขอพระเจ้าองค์ทรงศักดานุภาพใหญ่ยิ่ง ทรงอวยพระพรแก่ท่านและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพร้อมทั้งครอบครัวของทุกท่าน ด้วยพรที่มาจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน พรที่มาจากใต้ทะเลเบื้องล่าง ตลอดไป อาเมน


ขอแสดงความนับถือ


ศาสนาจารย์อนิรุทธิ์  แพไธสง
ศิษยาภิบาล/เจ้าอธิการคริสตจักรไธสง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น