วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

การจัดงานวันเด็ก-12-01-2014

การจัดงานวันเด็ก-12-01-2014
                วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา
                 สำหรับ ปี คศ.2014 คริสตจักรไธสง จัดงานวันเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 12-มกราคม-2014 เพราะเป็นวันนมัสการพระเจ้า ซึ่งมีทั้งผู้ปกครองและเด็ก ที่เป็นผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ และผู้ที่สนใจที่ได้รับเชิญ มาร่วมงาน ประมาณมากกว่า 200 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น