วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

18 ปี คริสตจักร ไธสง

                        ศาสนาจารย์สำรวย   สิมศิริวัฒน์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองบุรีรัมย์ ได้ส่ง ศาสนาจารย์อนิรุทธิ์   แพไธสง และ อาจารย์มนัสเส   แพไธสง (ภรรยา) มาบุกเบิกคริสตจักรไธสง (คจ.ลูก) ที่
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 65 กิโลเมตร เวลานั้นมีผู้เชื่อจากอำเภอพุทไธสงที่มาร่วมนมัสการที่คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์  6 คน
                ในวันที่ 6 มีนาคม 1996   คริสตจักรไธสงจึงก่อตั้งขึ้นจากสมาชิก 6 คน กับครอบครัวศิษยาภิบาลรวมเป็น 8 คน ด้วยนิมิตที่พระเจ้าให้คริสตจักรไธสงที่จะประกาศในระยะทางรัศมี 60 กิโลเมตรรอบอำเภอพุทไธสง ซึ่งมีประชากรหลายแสนคน  18 ปี ผ่านไป มีสิ่งใด จำเริญ ขึ้นตามพระคำ ของพระเจ้าได้บ้าง ก็โดย พระคุณและ ความรักของพระเจ้า ครับ (องค์พระผู้เป็นเจ้า + จะประทานความเจริญรุ่งเรืองอย่างล้นเหลือแก่ท่าน ในเรื่องบุตรหลาน ลูกอ่อนของฝูงสัตว์ และพืชผลจากแผ่นดิน ในดินแดนที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่าจะยกให้ท่าน, องค์พระผู้เป็นเจ้า + จะทรงเปิดฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นคลังอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ ให้ฝนตกในแผ่นดินของท่านตามฤดูกาล และจะทรงอวยพรงานทุกอย่างที่ท่านทำ ท่านจะให้หลายชาติกู้ยืม แต่ไม่ยืมจากใครเลย, องค์พระผู้เป็นเจ้า + จะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หาง ถ้าเพียงแต่ท่านใส่ใจพระบัญชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท่านจะอยู่เบื้องบนสุดเสมอ ไม่เคยอยู่เบื้องล่างเลย)
                  เพราะ‍ว่า​สามี​เป็น​ศีรษะ​ของ​ภรรยา เหมือน​พระ‍คริสต์​ทรง​เป็น​ศีรษะ​ของ​คริสต‌จักร​ซึ่ง​เป็น​พระ‍กาย​ของ​พระ‍องค์ โดย​พระ‍องค์​เป็น​พระ‍ผู้‍ช่วย‍ให้‍รอด คริสต‌จักร​ยอม​เชื่อ‍ฟัง​พระ‍คริสต์​อย่าง‍ไร ภรรยา​ก็​ควร​ยอม​เชื่อ‍ฟัง​สามี​ทุก‍ประ‌การ​อย่าง​นั้น ส่วน​สามี​ก็​จง​รัก​ภรรยา​ของ​ตน เหมือน​พระ‍คริสต์​ทรง​รัก​คริสต‌จักร และ​ประ‌ทาน​พระ‍องค์​เอง​เพื่อ​คริสต‌จักร เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​คริสต‌จักร​บริ‌สุทธิ์​โดย​การ​ชำระ​ด้วย​น้ำ​และ​พระ‍วจนะ เพื่อ​พระ‍องค์​จะ​ได้​คริสต‌จักร​ที่​มี​ศักดิ์‍ศรี ไม่‍มี​ด่าง‍พร้อย ริ้ว‍รอย หรือ​มลทิน​ใดๆ เลย แต่​บริ‌สุทธิ์​ปราศ‌จาก​ตำ‌หนิใน​ทำ‌นอง‍เดียว‍กัน สามี​ต้อง​รัก​ภรรยา​ของ​ตน​เหมือน​รัก​ร่าง‍กาย​ของ​ตัว‍เอง คน​ที่​รัก​ภรรยา​ของ​ตัว‍เอง​ก็​รัก​ตัว‍เอง​ด้วย เพราะ‍ว่า​ไม่‍มี​ใคร​เกลียด‍ชัง​กาย​ของ​ตน‍เอง มี​แต่​เลี้ยง‍ดู​และ​ทะนุ‍ถนอม เหมือน​ที่​พระ‍คริสต์​ทรง​ทำ​แก่​คริสต‌จักร เพราะ‍ว่า​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ‍กาย​ของ​พระ‍องค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น