วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

การวางมือรักษาโรค

              สัมมนา เรื่อง การวางมือรักษาโรค  ด้วยฤทธิเดชของพระเจ้า โดย อาจารย์ อ.ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2014 (บทความที่นี่) โปรดรอสักครู่
(ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)
พระเจ้าเป็นแพทย์ของเรา
(อพยพ 15:26 THSV11) พระ‍องค์​ตรัส​ว่า “ถ้า​เจ้า​ใส่​ใจ​ฟัง​พระ‍สุร‌เสียง​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า และ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก‍ต้อง​ใน​สาย‍พระ‍เนตร​ของ​พระ‍องค์ อีก‍ทั้ง​เงี่ย‍หู​ฟัง​พระ‍บัญญัติ​ของ​พระ‍องค์ และ​รักษา​กฎ‍เกณฑ์​ของ​พระ‍องค์​ทุก‍ประ‌การ​แล้ว โรค​ต่างๆ ซึ่ง​เรา​บัน‌ดาล​ให้​เกิด​แก่​คน​อียิปต์​นั้น เรา​จะ​ไม่‍ให้​เกิด‍ขึ้น​กับ​เจ้า​เลย เพราะ​เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​แพทย์​ของ​เจ้า”
(สดุดี 105:37 THSV11) แล้ว​พระ‍องค์​ทรง​นำ​อิสรา‌เอล​ออก​ไป พร้อม​กับ​เงิน​และ​ทอง‍คำ และ​ไม่‍มี​สัก​คน​หนึ่ง​ใน​เผ่า​ของ​พระ‍องค์​สะดุด
He also brought them out with silver and gold, And there was none feeble among His tribes. (Psalms 105:37 NKJV)
(เฉลยธรรมบัญญัติ 8:4 THSV11) ใน​เวลา​สี่‍สิบ​ปี​นั้น เสื้อ‍ผ้า​ของ​ท่าน​ก็​ไม่​ขาด และ​เท้า​ของ​ท่าน​ก็​ไม่​บวม
(ยอห์น 10:10 THSV11) ขโมย​นั้น​ย่อม​มา​เพื่อ​จะ​ลัก ฆ่า และ​ทำ‍ลาย เรา​มา​เพื่อ​พวก‍เขา​จะ​ได้​ชีวิต​และ​จะ​ได้​อย่าง​ครบ‍บริ‌บูรณ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น