วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

บทเรียนจากกษัตริย์ดาวิด

                       กษัตริย์ดาวิด[1] หรือ พระเจ้าเดวิด (1037 - 967 ก่อนคริสต์ศักราช; ปกครองราชอาณาจักรยูดาห์และราชอาณาจักรอิสราเอล 1005 - 967 ก่อนคริสต์ศักราช)
                       ดาวิดเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองของราชอาณาจักรอิสราเอล กล่าวกันว่ามีคุณธรรมและเป็นนักการทหารที่มีความสามารถ เป็นนักดนตรี กวี (เชื่อกันว่าเป็นผู้เขียนเพลงสดุดี (Psalms) หลายเพลง) ชีวิตของกษัตริย์เดวิดที่บันทึกไว้ใน หนังสือซามูเอล| เล่มที่ 1 ในพันธสัญญาเดิมตั้งแต่บทที่ 16 เป็นต้นไปและหนังสือพงศาวดาร เป็นบุคคลสำคัญใน ศาสนาอับราฮัม

ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้าง? จากการชม...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น