วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สิบลด Ten Percent

ชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง โดยถวายสิบลดและของถวาย

A.คำจำกัดความ
            1.ในบทบัญญัติของพระเจ้า ต้องถวายหนึ่งในสิบของสัตว์เลี้ยงและผลผลิตจากดินรวมทั้งรายได้แด่พระเจ้า อันเป็นการยอมรับว่าพระเจ้าอวยพรเขา

            (
มาลาคี 3:10 THSV11) พระ‍ยาห์‌เวห์​จอม‍ทัพ​ตรัส​ว่า จง​นำ​ทศางค์​เต็ม​ขนาด​มา​ไว้​ใน​คลัง เพื่อ​ว่า​จะ​มี​อาหาร​ใน​นิ‌เวศ​ของ​เรา จง​ลอง‍ดู​เรา​ใน​เรื่อง​นี้​ว่า เรา​จะ​เปิด​หน้า‍ต่าง​ใน​ฟ้า‍สวรรค์​ให้​เจ้า และ​เท​พร​อย่าง​ล้น​ไหล​มา​ให้​เจ้า​หรือ​ไม่
            (
เลวีนิติ 27:30-33 THSV11) “ทศางค์ ​ทั้ง‍สิ้น​ที่​ได้​จาก​แผ่น‍ดิน​เป็น​พืช​ที่​ได้​จาก​แผ่น‍ดิน​ก็​ดี หรือ​ผล​จาก​ต้น‍ไม้​ก็​ดี เป็น​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ เป็น​ของ‍ถวาย​ที่​บริ‌สุทธิ์​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ถ้า​คน​ใด​ประ‌สงค์​จะ​ไถ่​ทศางค์​ส่วน​ใดๆ ของ​เขา เขา​ต้อง​เพิ่ม​อีก​หนึ่ง​ใน​ห้า​ของ​ทศางค์​นั้น และ​ทศางค์​ที่​มา​จาก​ฝูง‍โค หรือ​ฝูง‍แพะ‍แกะ คือ​สัตว์​หนึ่ง‍ใน‍สิบ​ตัว​ที่​ถูก​นับ​ด้วย​ไม้‍เท้า​ของ​ผู้‍เลี้ยง เป็น​สัตว์​บริ‌สุทธิ์​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ อย่า​ให้​คิด​ว่า​ดี​หรือ​ไม่‍ดี​และ​อย่า​ให้​เขา​สับ‍เปลี่ยน ถ้า​เขา​สับ‍เปลี่ยน ทั้ง​ตัว​ที่​นำ​มา​เปลี่ยน​และ​ตัว​ที่​ถูก​เปลี่ยน​จะ​เป็น​ของ​บริ‌สุทธิ์​ไถ่​ไม่‍ได้
            (
กันดารวิถี 18:21 THSV11) “และ​ดู‍สิ เรา​ให้​ทศางค์ ​ทั้ง‍หมด ใน​อิสรา‌เอล​แก่​คน​เลวี​เป็น​มรดก เป็น​ค่า​ตอบ‍แทน​งาน​ที่​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ทำ​อยู่ คือ​งาน​ที่​เต็นท์‍นัด‍พบ
            (
กันดารวิถี 18:26 THSV11) “ยิ่ง‍กว่า‍นั้น เจ้า​จง​กล่าว​แก่​คน​เลวี​ว่า เมื่อ​พวก‍เจ้า​รับ​ทศางค์​จาก​คน​อิสรา‌เอล ซึ่ง​เรา​ให้​แก่​พวก‍เจ้า​เป็น​มรดก​ของ​เจ้า​ที่​มา​จาก​พวก‍เขา​นั้น เจ้า​จง​นำ​ร้อย‍ละ‍สิบ​จาก​ทศางค์​นั้น​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​เป็น​เครื่อง‍ถวาย

            (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22-29 THSV11) “ท่าน​จง​ถวาย​ทศางค์ ​ของ​ผลิต‍ผล​จาก​พืช‍พันธุ์​ที่​ได้​ใน​นา​ของ​ท่าน​แต่​ละ​ปี ท่าน​จง​รับ‍ประ‌ทาน​ทศางค์​ที่​ได้​จาก​ข้าว เหล้า‍องุ่น และ​น้ำ‍มัน​ของ​ท่าน และ​ผล​รุ่น‍แรก​จาก​ฝูง‍โค​และ​ฝูง‍แพะ‍แกะ​ของ​ท่าน เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ใน​สถาน‍ที่​ซึ่ง​พระ‍องค์​ทรง​เลือก​ไว้ เพื่อ​ให้​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์​ประ‌ทับ​ที่‍นั่น​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​เรียน‍รู้​ที่​จะ​ยำ‌เกรง​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​เสมอ ถ้า​ระยะ‍ทาง​ไกล​เกิน‍ไป จน​ท่าน​ไม่​สามารถ​นำ​ทศางค์​มา​ได้ เพราะ​สถาน‍ที่​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​เลือก​เพื่อ​เป็น​ที่​สถาปนา​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์​นั้น​อยู่​ห่าง‍ไกล​จาก​ท่าน​เกิน‍ไป เมื่อ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​อวย‍พร​แก่​ท่าน ท่าน​จง​ขาย​ของ​นั้น​เอา​เงิน​และ​ห่อ​เงิน​ถือ​ไว้ และ​ไป​ยัง​สถาน‍ที่​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ได้​ทรง​เลือก​ไว้ และ​เอา​เงิน​นั้น​ซื้อ​สิ่ง‍ใดๆ ที่​ท่าน​ปรารถ‌นา จะ​เป็น​โค แกะ หรือ​เหล้า‍องุ่น หรือ​สุรา และ​สิ่ง‍ใดๆ ที่​ท่าน​อยาก​รับ‍ประ‌ทาน และ​ท่าน​จง​รับ‍ประ‌ทาน​ที่‍นั่น​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน และ​จง​ยินดี​ทั้ง​ตัว​ท่าน​และ​ครอบ‍ครัว​ของ​ท่าน​ด้วย ห้าม​ทอด‍ทิ้ง​คน​เลวี​ซึ่ง​อยู่​ใน​เมือง​ของ​ท่าน เพราะ​เขา​ไม่‍มี​ส่วน​แบ่ง​หรือ​มรดก​กับ​ท่าน เมื่อ​ครบ​ทุก​สาม​ปี​ท่าน​จง​นำ​ทศางค์​ทั้ง‍หมด​จาก​พืช‍ผล​ที่​ได้​ใน​ปี​นั้น​มา​สะสม​ไว้​ใน​เมือง​ของ​ท่าน คน​เลวี เพราะ​เขา​ไม่‍มี​ส่วน‍แบ่ง​หรือ​มรดก​อย่าง​ท่าน และ​คน​ต่าง‍ด้าว​และ​ลูก‍กำ‌พร้า และ​แม่‍ม่าย ผู้​ซึ่ง​อยู่​ภาย‍ใน​เมือง​ของ​ท่าน จะ​ได้​มา​รับ‍ประ‌ทาน​อย่าง​อิ่ม‍หนำ เพื่อ​ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​ทรง​อวย‍พร​แก่​บรร‌ดา​กิจ‍การ​ซึ่ง​มือ​ของ​ท่าน​ได้​ทำ​นั้น
            โดยพื้นฐานแล้วสิบลดจะถูกนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการนมัสการและสนับสนุนปุโรหิต เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์คนยากจน เด็กกำพร้าและหญิงม่าย พระเจ้าทรงถือว่าประชากรของพระองค์ต้องรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการทรัพยากร เวลา ความสามารถและโอกาส ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่พวกเขา ในการรับใช้พระเจ้า(กิจแห่งความเมตตากรุณา คำอธิษฐาน การถวาย ฯลฯ) ขณะที่อยู่บนโลกนี้ ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

           
2.หัวใจของสิบลดคือ การตระหนักว่า พระเจ้าเป็นเจ้าของ ทุกสิ่ง และพระเจ้าเพียงแต่ทรงบัญชาให้พวกเขาคืนสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่พวกเขาก่อนสิ่งอื่นใด
            (
อพยพ 19:5 THSV11) ฉะนั้น ถ้า​พวก‍เจ้า​ฟัง​เสียง​เรา​จริงๆ และ​รักษา​พันธ‌สัญญา​ของ​เรา​ไว้ พวก‍เจ้า​จะ​เป็น​ของ​ล้ำ​ค่า​ของ​เรา​ที่​เรา​เลือก‍สรร​จาก​ท่าม‍กลาง​ชน‍ชาติ​ทั้ง‍ปวง เพราะ​แผ่น‍ดิน​ทั้ง‍สิ้น​เป็น​ของ​เรา
            (
สดุดี 24:1 THSV11) โลก​กับ​สรรพ‍สิ่ง​ใน​โลก​เป็น​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ ทั้ง​พิภพ​กับ​บรร‌ดา​ผู้​ที่​อยู่​ใน​พิภพ​นั้น
            (
สดุดี 50:10-12 THSV11) เพราะ​สัตว์​ทุก​ตัว​ใน​ป่า​เป็น​ของ​เรา ทั้ง​สัตว์‍เลี้ยง​บน​ภูเขา​ตั้ง​พัน​ยอด เรา​รู้‍จัก​นก​แห่ง​ขุน‍เขา ​ทุก​ตัว และ​สัตว์​ใน​ท้อง‍ทุ่ง​เป็น​ของ​เรา ถ้า​เรา​หิว เรา​จะ​ไม่​บอก​เจ้า เพราะ​พิภพ​และ​สาร‌พัด​ที่​อยู่​ใน​นั้น​เป็น​ของ​เรา
            (
ฮักกัย 2:8 THSV11) เงิน​เป็น​ของ​เรา และ​ทอง​ก็​เป็น​ของ​เรา พระ‍ยาห์‌เวห์​จอม‍ทัพ​ตรัส​ดัง‍นี้​แหละ

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ และเป็นหนี้ทุกลมหายใจเข้าออกต่อพระองค์
            (ปฐมกาล 1:26-27 THSV11) แล้ว​พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า ให้​เรา​สร้าง​มนุษย์​ตาม​ฉายา​ของ​เรา ตาม​อย่าง​ของ​เรา ให้​ครอบ‍ครอง​ฝูง‍ปลา​ใน​ทะเล ฝูง‍นก​ใน​ท้อง‍ฟ้า​และ​ฝูง‍สัตว์‍ใช้‍งาน ให้​ปก‍ครอง​แผ่น‍ดิน‍โลก​ทั้ง‍หมด และ​สัตว์‍เลื้อย‍
คลาน​ทุก​ชนิด​บน​แผ่น‍ดิน​ทั้ง‍หมดพระ‍เจ้า​จึง​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น​ตาม​พระ‍ฉายา​ของ​พระ‍องค์ ตาม​พระ‍ฉายา​ของ​พระ‍เจ้า​นั้น พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น และ​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง
            (
กิจการ 17:28 THSV11) เพราะ‍ว่า เรา​มี​ชีวิต และ​ไหว‍ตัว และ​เป็น​อยู่​ใน​พระ‍องค์ตาม​ที่​กวี​บาง‍คน​ใน​พวก‍ท่าน​กล่าว​ว่า แท้‍จริง​เรา​เป็น​เชื้อ‍สาย​ของ​พระ‍องค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น