วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Peace of Christmas 2014 คริสต์มาสแห่งสันติสุข 2014

คำกล่าวเปิดงานเฉลิมฉลอง “คริสต์มาสแห่งสันติสุข” ประจำปี ค.ศ. 2014
วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2014
เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ห้องประชุม เรือนรัถกานต์ ปั้ม ปตท. บ้านแก่นท้าว อ.พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์
------------------------
ท่านศาสนาจารย์  พี่น้องผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
  ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันเฉลิมฉลอง “คริสต์มาสแห่งสันติสุข” ประจำปี ค.ศ. 2014 ในวันนี้ ซึ่งปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเสรี  ศรีหะไตร  สนับสนุนให้จัดงาน เฉลิมฉลอง “คริสต์มาสแห่งสันติสุข” ประจำปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เกิดความรักสามัคคี  สนับสนุนให้คนมุ่งมั่นทำแต่ความดี
                   เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  ก่อนวันขึ้นปีใหม่สากล  ประมาณ 1 สัปดาห์  ในวันที่ 25 ธันวาคม  ของทุกปี  เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งต่อคริสตชนและมนุษย์ทั้งโลกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกมนุษย์
            ทุกศาสนา จะมีศาสดา และหลักธรรมคำสอน ซึ่งล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทาง คริสตศาสนาก็เช่นกัน  จะนับถือพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์คือผู้ที่เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือคนยากจน ให้ความรักความเมตตา และเสียสละแก่ประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบุตรของพระองค์  คำสอนของพระองค์  จะสอนให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  รักและให้อภัยซึ่งกันและกัน ปรารถนาดีต่อกัน  แบ่งปันให้กันและกัน  ทำทุกอย่างด้วยความรัก อย่างยุติธรรม  มีความชื่นชมยินดีต่อกัน  สุดท้ายโลกนี้จะบังเกิดสันติสุข
 ดังนั้นประเพณีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส จึงควรเป็นสิ่งที่ชักจูงให้พวกเราประพฤติ
ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์  นั้นคือ การเป็นผู้ให้  รักซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เช่นเดียวกับกิจกรรมในวันนี้  บ่งบอกถึงความรัก  ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มเปี่ยม  ระหว่างพี่น้องผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
 ท้ายสุดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับคณะพี่น้องผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดให้มีงานในวันนี้ขึ้น และขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลอง“คริสต์มาสแห่งสันติสุข” ประจำปี ค.ศ. 2014 นี้ อย่างมีความสุข ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประธานพรแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์   และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ข้าพเจ้าขอเปิดงาน ณ บัดนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น