วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 27 สิงหาคม 2014 อ.นาโพธิ์

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/


โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์-2014-08-27 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนฤาษีสถิต-2014-08-27 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง-2014-08-27 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม-2014-08-27 อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น