วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 28 สิงหาคม 2014

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014

https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียนบ้านสระบัว -2014-08-28 อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง -2014-08-28 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ Thailand

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง -2014-08-28 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ Thailand
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม -2014-08-28 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น