วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 26 สิงหาคม 2014 อ.พุทไธสง

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailandโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านบุ่งเบา-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand


โรงเรียนบ้านหายโศก-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม-2014-08-26 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น